ติดต่อเรา

  **************************************

  สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 

294 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 

โทรศัพท์ : 0-5641-2571

โทรสาร : 0-5641-2570

สื่อสาร มท. : 18550

IP PHONE : 69180,69181(เพิ่มเติม)

 E-mail : chainat@mol.go.th / labourcn@gmail.com