ติดต่อเรา

 

 

 

**************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1

 

 

294 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

 

 

โทรศัพท์ : 0-5641-2571

 

 

โทรสาร : 0-5641-2570

 

 

สื่อสาร มท. : 18550

 

 

IP PHONE : 69180,69181(เพิ่มเติม)

 

E-mail : chainat@mol.go.th