การประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศการสอบราคา

  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (New)

 
  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
  ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท