สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2553

นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์ แรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

 

 

 

 

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

    นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์ แรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และบูรณาการประสานพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ศาลาการเปรียญวัดบ่อลึก หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยมี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าร

ภาพข่าว: 

เมนูลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เมนูลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ขอเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์ฯ ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาทจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2561

        เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561  เวลา 13.30 น.  นายสำราญ  นันทนีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณาตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ โดยมีนายขจร  วงศสวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแ

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาทจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561

           เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาทประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานชี้แจงแนวปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้อาสาสมัครแรงงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป  พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ ให้ก้บแกนนำอาสาสมัครแรงงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562)

            เมื่อวันที่ 12-14 ธ.ค.2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและสัมมนาฯ แก่ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน หรือผู้ว่างเว้นจากก

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมอบรมโครงการสนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"

            เมื่อวันที่ 11-13 ธ.ค.2561 นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้         นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพฯโดยมีอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และประชาชน จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562)

       วันจันทร์ที่ 26 พ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางพรอุมา  มีทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ หลักสูตร การสานกระเป๋าผักตบชวา (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวนเงิน 29,906 บาท ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย.2561 ณ อาคารอเนกประสงค์สำน

ภาพข่าว: 
Syndicate content