สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2553

นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์ แรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

 

 

 

 

ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

    นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์ แรงงานจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และบูรณาการประสานพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ ศาลาการเปรียญวัดบ่อลึก หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยมี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าร

ภาพข่าว: 

เมนูลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เมนูลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ก.พ.2561

           วันที่ 14 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท

           เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ม.ค.2561

           เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค.2560

           เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content