ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท

   ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น1

 294 หมู่6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-412571  โทรสาร 056-412570***********************************