จังหวัดชัยนาทจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2559

          เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  ได้มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2559  และได้ชี้แจงภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การเตรียมการสำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ยังมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานมาร่วมชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งร่วมกันลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้

 

  

 

  

 

  

 

*********************************