สรจ.ชัยนาทจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559

           เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  ได้มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2559  และได้ชี้แจงภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การเตรียมการสำรวจข้อมูลความต้องการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ยังมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานมาร่วมชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

  

 

  

 

***************************************