สรจ.ชัยนาทร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2559

        เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559  นายบรรเจิด  อนุเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ปี 2559 โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 

  

 

  

 

*****************************************