สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

           วันนี้ (29 ก.ค. 2559) เวลา 10.00 น.  นายบรรเจิด  อนุเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

  

 

***********************************