สรจ.ชัยนาท จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

           เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยพาสถานประกอบกิจการในจังหวัดชัยนาทเดินทางไปเพื่อศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท แว๊ก กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 

 

  

 

******************************