สรจ.ชัยนาท จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

        เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559  โดยการร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ภายในสวนศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

  

 

  

 

  

 

*********************************