หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2559

           เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2559  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และวางพวงมาลา เพือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

 

  

  

 

 

********************************