แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร)

           วันนี้ (27 ต.ค.2559) นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) โดยร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

  

 

  

 

  

 

 

****************************************