แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

            เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวชัยนาททุกหมู่เหล่าร่วมจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณสนามฟุตบอล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

  

 

  

 

 

 

 

*****************************