การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (นายวิชัย คงรัตนชาติ) และคณะ

 

           เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2560  เวลา 13.30 น. นายวิชัย  คงรัตนชาติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เขตตรวจราชการที่  2  จังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (Progress Review) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการในครั้งนี้

 

  

 

  

 

**************************