จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2560

          เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560  เวลา 09.30 น.  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และตัวแทนภาครัฐ เขาร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

  

 

***********************