สรจ.ชัยนาท ชี้แจงและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

           เมื่อวันที่ 16 , 18 พฤษภาคม 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัด มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าชี้แจงและติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด ,บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เอส.ซี.เอส สปอร์ตสแวร์ จำกัด และบริษัท เฟมิน่าเลซไดร์ยเวิร์ค จำกัด เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพิบูลย์พันธ์  วิเวกวินย์  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ร่วมชี้แจงการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท

 

  

 

  

 

  

 

  

 

**************************