สรจ.ชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรจักสานไม้ไผ่ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2560)

           เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรจักสานไม้ไผ่ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หมู่ 3 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2560  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

 

 

 

          และวันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ได้ออกตรวจติดตามโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

***********************************************