สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน พ.ย.2560

          เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

  

 

   และนำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้บูรณาการออกตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน   5 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยเป็นกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ 1 แห่ง กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน (เย็บผ้า) 3 แห่ง และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง ในการตรวจสถานประกอบการข้างต้น ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

  

  

  

 

********************************************