สรจ.ชัยนาทจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                วันที่ 23 พ.ย. 2560  เวลา 09.30 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ด้วยการบริจาคสิ่งของ ได้แก่ เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ครัวเรือน และร่วมกันทำความสะอาดบ้านและบริโภครอบบ้านให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 2 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

  

  

  

 

****************************************