สรจ.ชัยนาท จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชน

            เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560  เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท

  

  

  

  

 

*************************************