สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1/2561

                    วันนี้ (10 ม.ค. 2561)  เวลา 09.30 น. นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อพิจาณาแผนงาน/โครงการ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

  

 

 

**************************************