สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ก.พ.2561

           วันที่ 14 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น. นางต้องใจ  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์       นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

         และนำณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้บูรณาการออกตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด ปกครองอำเภอ และอาสาสมัครแรงงาน  โดยทำการตรวจกิจการไร่อ้อย เขตพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งเป็นแรงงานไทยทั้งหมด ในการตรวจบูรณาการข้างต้น ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

 

 

**********************************