สรจ.ชัยนาท เปิดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2562)

                    เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ กิจกรรมย่อยที่ 3 การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ การอบรมหลักสูตร กา

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาทจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561

               วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท คณะกรมการจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนตุลาคม 2561

           เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: