สรจ.ชัยนาท จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชน

            เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560  เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาทจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                วันที่ 23 พ.ย. 2560  เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน พ.ย.2560

          เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 
Syndicate content