หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง

           เมื่อวันที่ ๒๓

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

           เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2561

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ

           เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2561

ภาพข่าว: