สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนมีนาคม 2561

          เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2561  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน มี.ค.2561

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก

                   เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  นางต้องใจ  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท นำสถานประกอบการ ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพ

ภาพข่าว: 
Syndicate content