จังหวัดชัยนาท จัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2561

          เมื่อวันที่  3 ก.ค.2561   นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท นำชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด และชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีปิดการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (ช่างชุมชน)

            เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอาชีพ มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการฝึก สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง (10 วัน) ระหว่างวันที่ 12-15,18-22 และ 25 มิถุนาย

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่บรรยายภารกิจกระทรวงแรงงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ณ ตำบลวังตะเคียน

           เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤ

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่บรรยายภารกิจกระทรวงแรงงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ณ ตำบลมะขามเฒ่า

        เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมาย

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

           เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2561  เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: