สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           วันที่ 25 ก.ค. 2560  เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรจักสานไม้ไผ่ (โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2560)

           เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรจักสานไม้ไผ่ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หมู่ 3 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2560  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน

 

 

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2560

         เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท  ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

               1) กิจกรรมขุดลอกคูน้ำสาธารณประโยชน์  หมู่ 3 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-14 ก.ค. 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

            

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 ร่วมกับโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ

           เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมนี้สำนักงานจัดหางาน ร่วมจัดโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2560

        เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560  เวลา 10.30 น.  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และผลกระทบที่ได้รับของนายจ้างและลูกจ้าง

 

ภาพข่าว: 

สรจ.จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

          เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560  เวลา 15.00 น.  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

 

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

          เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30 น.  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท และชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content