สรจ.ชัยนาท ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสานกระเป๋าด้วยเชือกพลาสติก)

                    เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561  นางต้องใจ  สุทัศน์ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้  นายนฤดล

ภาพข่าว: 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) และคณะ

           เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 13.30 น.  นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ และคณะ ได้มาตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุม    ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาท)

             สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาท ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

       1) สาขาการถักกระเป๋าเชือกร่ม ให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านบางโพธิ์ศรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 

ภาพข่าว: 
Syndicate content