สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน มิ.ย.2561

         เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลห้วยกรด (หมู่ 1-9)

          เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง นักวิชาการแ

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลห้วยกรดพัฒนา

                       เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงาน

              เมื่อวันที่  13 มิ.ย.2561  เวลา 13.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลแพรกศรีราชา (หมู่ 14-16)

               เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มี

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลแพรกศรีราชา (หมู่ 3) และร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงานให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

             เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2561  นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลแพรกศรีราชา (หมู่ 2,4,5,6 และ 13)

          เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561  นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ หมู่ 2,4,5,6 และ 13 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาทร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

                   หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาทร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

ภาพข่าว: