สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ก.พ.2561

           วันที่ 14 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท

           เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ม.ค.2561

           เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน ธ.ค.2560

           เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชน

            เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560  เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน และผู้ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาทจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                วันที่ 23 พ.ย. 2560  เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 
Syndicate content