สรจ.ชัยนาท ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนเมษายน 2560

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในการเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2560

           เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งทำการเก็บคะแนน และนำคะแนนสะสมในพื้นที่ไปรวมกับการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ต่อไป

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

         เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2560  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

           มื่อวันที่ 24 พ.ค.2560  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ณ บริเวณวัดคงคาราม ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

              เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560  เวลา 08.30 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท และชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content