กระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานเป็นแคดดี้

กระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานเป็นแคดดี้ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้เฉพาะกรรมกรและรับใช้ในบ้านเท่านั

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2561

                เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2561  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รอง

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2561

            เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2561  เวลา 13.30 น. นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนเมษายน 2561  ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561

           เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2561  เวลา 09.00 น. นางพรอุมา มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานร่วมชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้กับอาสาสมัครแรงงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทได้มอบบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานไปติดในพ้นที่ของแต่ละตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์เอกสารด้านแรงงาน

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน เม.ย.2561

                   เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ปี 2561

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2561

           เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561  เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 
Syndicate content