จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๕ "งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"

          นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมตามโครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๕ "งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพรรณี  งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพข่าว: 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

          สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีนายเอกวิช  เมืองวงษ์ จัดหางานจัดหวัดชัยนาทเป็นประธาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          - การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี ๒๕๕๕ "งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"

ภาพข่าว: 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วม "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ณ วัดวงเดือน ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ภาพข่าว: 

โครงการเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เดือนพฤษภาคม)

          นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการตามโครงการเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ บริษัท เอเซีย ซี.เอ็น.ซี จำกัด หมู่ที่ ๔ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการออกเยี่ยมครั้งนี้

 

ภาพข่าว: 

โครงการพบเยาวชนหน้าเสาธง จังหวัดชัยนาท

          นางวิมลศรี  ปัทมินทร์   แรงงานจังหวัดชัยนาท  ร่วมโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธง ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เปราะบาง ที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔

          นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เปราะบาง ที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ วัดศรีมงคล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนเปราะบาง

          นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เปราะบาง ที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ วัดศรีวิชัยศิริวัฒนาราม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี 

 

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เปราะบาง

          นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มคนที่เปราะบาง ที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

 

ภาพข่าว: 

การบูรณาการให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน จังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

          หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ออกบูธตั้งโต๊ะบริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๑ - ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เป็นการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง การฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษากรณีถูกเลิกจ้าง เรื่องค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ประกันสังคม การรับสมัครและรับชำระมาตรา ๔๐  ฯลฯ

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content