สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

นายจักรพันธุ์ ชัยบัณฑิตย์ แรงงานจังหวัดชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content