การบูรณาการการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

         นางเกษร  วรรณศุกร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ออกบูธตั้งโต๊ะบริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาชัยนาท ในวันที่ ๖-๘ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เป็นการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง การฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษากรณีถูกเลิกจ้าง เรื่องค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เงินกู้ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ

 

ภาพข่าว: 

โครงการแรงงานคืนถิ่น ชาวชัยนาทไม่ทอดทิ้งกัน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน จังหวัดชัยนาท

          จังหวัดชัยนาท ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดโครงการแรงงานคืนถิ่น ชาวชัยนาทไม่ทอดทิ้งกัน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  ณ ศาลากลางชั้น ๕ ห้องประชุม ๕๐๑ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางพรรณี  งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

ภาพข่าว: 

การประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

การประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท

เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

*************************************

 

ภาพข่าว: 

โครงการชาวชัยนาท กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความสุขใจถ้วนหน้า

     จังหวัดชัยนาทจัดโครงการชาวชัยนาท กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความสุขใจถ้วนหน้า ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดจั่นเจริญศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีนายจำลอง  โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน พร้อมนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยนางเกษร  วรรณศุกร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท ได้นำอาหาร (ข้าวราดแกง) ไปเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๓๐๐ ชุด

 

ภาพข่าว: 

ประชุมการจัดสรรงบประมาณตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

          สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดชัยนาท เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๙ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีนางพรรณี  งามขำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาทจัดงาน "โครงการเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"

โครงการเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ บริเวณศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

************************************

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาทจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวามหาราช" พุทธศักราช ๒๕๕๔

          จังหวัดชัยนาท จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

ภาพข่าว: 

ตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดชัยนาท

 

ตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัดชัยนาท

 

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

โครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมใจ รวมพลัง คืนความสะอาดให้บ้านเมือง

โครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท คืนความสะอาดให้บ้านเมือง
ณ วัดคงคาราม ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
******************************************
 

ภาพข่าว: 

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดชัยนาท

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดชัยนาท ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ในวันศุกร์ที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยนางเกษร  วรรณศุกร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท เป
ภาพข่าว: 
Syndicate content