แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธง ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (รั้วโรงเรียน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์  โดยนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงเรียนพณิชยการชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

     นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์  แรงงานจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  ได้นำบริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔  โดยนายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้  ณ วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง  หมู่ ๒  ตำบลโพงาม  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาทจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๕๔  ในวันอังคารที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยนางเกษร  วรรณศุกร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นตัวแทนในการประชุมในครั้งนี้ 
ภาพข่าว: 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธง

     นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิตย์  แรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดโครงการพบเยาวชนหน้าเสาธง ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 (รั้วโรงเรียน) โดยนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาทจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดชัยนาท ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓
ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยนางเกษร  วรรณศุกร์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นตัวแทนในการประชุมในครั้งนี้ 
ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาท จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

     นายจักรพันธุ์  ชัยบัณฑิต  แรงงานจังหวัดชัยนาท  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุม ๙  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีผู้แทนฝ่ายภาครัฐ ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุม

 

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดชัยนาทร่วมออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๓)

     นางพรรณี  งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมสถานประกอบกิจการ  ตามโครงการเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลรวมแพทย์  จังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

     นางพรรณี  งามขำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  กระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ในวันพุธที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

      นายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา 18.00 น.  หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยนาท หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

 

  

ภาพข่าว: 
Syndicate content