สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท

           เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560 นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 "การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีอัคคีภัยในสถานประกอบการ" โดยมีนายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณบริษัท ชัยนาทรับเบอร์ จำกัด และบริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด ตำบลบ้านเซี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560

           เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยมีนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ต้องขังโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

             เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560

                เมื่อวันที่ 24 มี.ค.

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาท ออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 8/2560

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญ นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจัง

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2560

           เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2560 นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคลองจันทร์ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ (การทำเฉาก๋วยนมสด) ตามโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย เพื่อเป็นการสาธิตอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 

ภาพข่าว: 

จังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 1/2560

          เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560  เวลา 09.30 น.  นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง และตัวแทนภาครัฐ เขาร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content