สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน มิ.ย.2561

         เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลห้วยกรด (หมู่ 1-9)

          เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง นักวิชาการแ

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลห้วยกรดพัฒนา

                       เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงาน

              เมื่อวันที่  13 มิ.ย.2561  เวลา 13.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลแพรกศรีราชา (หมู่ 14-16)

               เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561  นายขจร  วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มี

ภาพข่าว: