สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561

          เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2561  เวลา 10.00 น. นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมเพื่อทบทวนและให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ

           เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2561  เวลา 09.30 น. นายชวพล  พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนและให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2562-2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนมีนาคม 2561

          เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2561  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน มี.ค.2561

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 
Syndicate content