หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยนาท นำดอกดาวเรืองประดับรอบพระเมรุมาศจำลอง

            เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2560  เวลา 11.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน นำดอกดาวเรืองมาร่วมประดับรอบพระเมรุมาศจำลอง เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย  ณ บริเวณรอบนอกสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครประจำเดือนตุลาคม 2560

           เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2560  เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนกันยายน 2560

           เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2560  เวลา 09.00 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีพี่เลี้ยงและอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ภาพข่าว: 

ตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชัยนาท เฉลี่ย ปี 2559

Syndicate content