สรจ.ชัยนาท เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก

                   เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  นางต้องใจ  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท นำสถานประกอบการ ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพ

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการสานหมวกจากเส้นพลาสติก)

           เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561  เวลา 15.00 น. นางต้องใจ  สุทัศน์ อยุธยา

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสานกระเป๋าด้วยเชือกพลาสติก)

                 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2561  นางต้องใจ  สุทัศน์ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ออกตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการเดินสายไฟในอาคาร)

            เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561  เวลา 14.00 น. นางต้องใจ  สุทัศน์ อยุธยา  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนแร

ภาพข่าว: 
Syndicate content