หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาทร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

                   หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาทร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561

           เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2561  เวลา 09.00 น. นางพรอุมา มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานร่วมชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้กับอาสาสมัครแรงงานเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนพฤษภาคม 2561

            เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

                 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561  เวลา 10.00 น. นายชวพล  พันธุมรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือน พ.ค.2561

           เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายนฤดล  บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content