จังหวัดชัยนาท ออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 7/2560

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

ประกาศเตือนแรงงานไทยอย่าไปทำงานถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

      ประกาศเตือนแรงงานไทยอย่าไปทำงานถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

    หน้า 1 , หน้า 2

สรจ.ชัยนาท ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

           เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2560 นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ (การทำโดนัทจิ๋ว) ตามโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย เพื่อเป็นการสาธิตอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาทจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

         เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญ เป็นประธานและจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน ก.พ.2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชัยนาท เอกสารการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ฯลฯ เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชัยนาท

 

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดสาธิตอาชีพตามโครงการสาน -สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย (การเพ้นท์เล็บ)

           เมื่อวันที่  20 ก.พ. 2560  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางพรอุมา  มีทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ (การเพ้นท์เล็บ) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ณ โรงเรียนชยานุกิจ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

 

  

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content