สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนกันยายน 2560

           เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 08.30 น. นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมและออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

          เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น.  นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายนฤดล  บรรดาศักดิ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท และชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “อาสาสมัครแรงงานร่วมใจสำนึกรักบ้านเกิด”

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

           เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

                 เมื่ออังคารที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 08.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           วันที่ 25 ก.ค. 2560  เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 
Syndicate content