Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัดชัยนาทในการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทจังหวัด อำเภอและชุมชน ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

pll_content_description

TOP