Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท

pll_content_description

       วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.  นายมนต์ชัย  เดชพล  แรงงานจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากปกครองจังหวัดชัยนาท และผู้แทน รอง กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 9 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

TOP