Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร (เนื้อแพะ เนื้อวัว) (เปิดกิจกรรม)

pll_content_description

TOP