Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

pll_content_description

             เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในพิธี ดังนี้

  เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน

  เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ อาคารโดม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

  เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดศรีสิทธิการาม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

TOP