Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนกรกฎาคม 2562

pll_content_description

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดหางานจังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ณ วัดเขาดิน ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายสำราญ  นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

TOP