Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

แรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การต่อเติมอาคารเอนกประสงค์”

pll_content_description

TOP