Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่องวันที่เผยแพร่

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

3 สิงหาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

8 กรกฎาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

2 มิถุนายน 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

8 พฤษภาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

3 เมษายน 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มีนาคม 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

13 มกราคม 2563
TOP