Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

จำนวนผู้ว่างงานจังหวัดชัยนาท ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 มิ.ย. 2564

จำนวนผู้ว่างงานจังหวัดชัยนาท ไตรมาส 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2564
TOP