Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล (จ้างเหมาบริการ) พนักงานทำสวน ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล (จ้างเหมาบริการ) ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ...

สรจ.ชัยนาท ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 ...

TOP