Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวมเป็น 112 สาขาอาชีพ

ข้อมูลอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวมเป็น 112 สาขาอาชีพ ...

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรม “วันป่าชุมชนแห่งชาติ”

ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์การจัดกิจกรรม “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ...

Mol-Thailand

วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ...

Mol-Thailand

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ...

Mol-Thailand

ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ...

Mol-Thailand

งดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูไปประเทศไต้หวัน ...

TOP