Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

พบเห็นเด็ก และสตรีอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ หรือถูกบังคับใช้แรงงาน โปรดแจ้งที่เบอร์นี้

pll_content_description

TOP