Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

pll_content_description

           เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งนางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

**********************************

TOP