Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

pll_content_description

         วันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.2561  เวลา 15.00 น. นายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมบรรยายภารกิจกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรการประกอบอาหารไทย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน  17 คน

 

 

 

*******************************

 

TOP