Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

สรจ.ชัยนาท ลงพื้นที่ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ ตำบลแพรกศรีราชา (หมู่ 2,4,5,6 และ 13)

pll_content_description

        เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561  นางพรอุมา  มีทอง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ หมู่ 2,4,5,6 และ 13 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต

 

 

 

************************************

TOP