Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

แรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ “การเทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้องโรงครัววัดหนองตาตน”

pll_content_description

TOP