Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

แรงงานจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ “การอัดบล๊อคตัวหนอซีเมนต์เพื่อปูพื้นวัดวิหารห้องเดียว”

pll_content_description

TOP