Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยนาท

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ขนาด : 69576.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:25:32+07

pll_file_nameคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ขนาด : 945.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:22:59+07

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขนาด : 5790.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:22:16+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชัยนาท ไตรมาส 2 ปี 2560

ขนาด : 2175.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:21:31+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดชัยนาท รายปี 2559

ขนาด : 3051.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:20:32+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ไตรมาส 4 ปี 2559

ขนาด : 2959.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:19:43+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2557

ขนาด : 66.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 16:18:52+07

pll_file_nameคู่มืออาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 8441.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 15:39:39+07

pll_file_nameแบบรายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน(ประจำเดือน)

ขนาด : 33.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 15:38:42+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 652.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 15:37:50+07
TOP